Back to Top

Pictures of Festivals

Sri Sadisvara Mandiram Pratishta Day - 2019
Sri Sadisvara Mandiram Pratishta Day - 2019

2018

Arudra Darshanam - 2017
Arudra Darshanam - 2017

Chitragupta Day - 2016
Chitragupta Day - 2016

Navaratri (Vijaya dasami) - 2015
Navaratri (Vijaya dasami) - 2015

2014