Back to Top

Pictures of Festivals

Navaratri - 2019

Mahasivaratri - 2018

Sri Sadisvara Mandiram Pratishtha Day - 2017

Adi Sankara Jayanti - 2016

Arudra Darshanam 2015

Dipavali 2014