Back to Top

Pictures of Festivals

Navaratri - 2019

Arudra Darshanam - Dec 2018

Navaratri - 2017

Sri Sadisvara Mandiram Pratishtha Day - 2016

Arudra Darshanam 2015

2014