Back to Top

Pictures of Festivals

Navaratri - 2019

Arudra Darshanam - Dec 2018

Adi Sankara Jayanti - 2017

Sri Sadisvara Mandiram Pratishtha Day - 2016