Back to Top

Pictures of Festivals

Navaratri - 2019

Arudra Darshanam - Dec 2018

Ganesha Chaturthi - 2017

Sri Sadisvara Mandiram Pratishtha Day - 2016

Dipavali 2015

Dipavali 2014