Back to Top

Pictures of Festivals

Navaratri - 2019

2018

Dipavali - 2017

Sri Sadisvara Mandiram Pratishtha Day - 2016

Navaratri (Vijaya dasami) - 2015

Dipavali 2014