Back to Top

Pictures of Festivals

Navaratri - 2019
2018
Sri Sadisvara Mandiram Pratishtha Day - 2017
Mahasivaratri - 2016
Navaratri (Vijaya dasami) - 2015
Dipavali 2014